Beoform – lösningar för husgrunder

Beoforms produkter är industriellt tillverkade och prefabricerade former för husgrunder som kombinerar armeringen med formarna. Gjutningsformarna är installerade och fyllda med betong på en dag. Eftersom formarna inte behöver tas bort kan byggandet av betongblocken påbörjas redan nästa dag. Snabbheten och enkelheten med installationen gör det hela mycket kostnadseffektivt.

Beotek Oys Beoform produkter är baserade på formlösningar för husgrunder som togs fram av entreprenören Reijo Jokinen under 1990-talet.

Alla järnaffärer är återförsäljare för produkterna i Finland.

Beoteks affärsmodell inkluderar export av Beoteks koncept, som består av både produkter och den patenterade produktionen.

Produkt

Grundformarna

Lämpar sig för alla typer av husgrunder.

Grundform för pelare

För pelarstrukturer

Formgjutningsskiva

För den professionella byggbranschen)


Koncept

Beoform konceptet

Beoforms koncept är överlägset traditionella metoder

Produktionsanläggning

Se vårt produktionskoncept