Beoform konceptet

Beoteks affärsmodell består av både produkter (diverse olika formar för olika grundar samt formgjutningsskivan) och av den patenterade produktionstekniken.)

Grunden till dagens koncept utvecklades under 1990-talet och har blivit ett mycket populärt sätt att bygga husgrundar med. Landsspecifika marknadsundersökningar antyder på en stor efterfråga för produkterna i Sverige och i resten av Europa.

Jämförelse mellan olika principer som man använder för att bygga grunder med i Sverige

Prefabricerade element Tegel* *
Olika husgrunder
platta med kantbalk, betongblockformation clear done done
Krypgrund med bärande bottenplan clear done
Pelargrund clear done
Källargrund clear done
Tegel clear done done
Försänkta pelare clear done done
Ändamål
Villor clear done done
Bostadshus clear done
Industriella byggnader clear done
Fritidsboende clear done done
Jordbruksfastigheter clear done
* = Kan beställas hos järnaffärer/bygghandlare
clear = Elementen är en lösning för prefabricerade byggnader och är därför inte kostnadseffektiva lösningar för enskilda projekt)

Beoforms detaljbibliotek

platta med kantbalk, betongblockformation

Krypgrund med en bärande bottenplan

Pelargrund

Källaregrund

Försänkta pelare

Elementgrund + Beoform