Bolaget

Beotek Oy är ett finsk företag inom konstruktionsproduktion

Beotek Oys Beoform baserar sig på den grundforms lösning som utvecklades av entreprenören Reijo Jokinen under 1990-talet.
Produkterna marknadsförs av samtliga järnaffärer I Finland. Beoteks affärsmodell inkluderar export av Beoteks koncept, som består av både produkter och av den patenterade produktionen till nya länder.

Huvudkontor

Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
Finland

Produktion

Karkkilantie 7
12600 Läyliäinen
Finland

Reijo Jokinen

CEO