Fördelar för järnaffären

Försäljning och distribution av alla järnaffärer/byggvaruhus I Finland; årliga försäljningen ca € 5 miljoner. Största aktörerna inom betong block är alla återförsäljare; Weber, Lakka och Lammi.

Beoform erbjuder bl a följande fördelar till sina återförsäljare:

  • Återförsäljaren kan erbjuda ett komplett paket från sitt varuhus direkt till byggplatsen.
  • Beoform försäljningen ökar per automatik annan behövlig utrustning kring husgrunden såsom extra armering och andra bearbetsningsprodukter.
  • Nya kunder.
  • Återförsäljaren kan erbjuda sina kunder snabba, enkla och kostnadseffektiva alternativ till traditionella metoder.

Kostnader för ett exempelsort